^Do góry
  
  
  
Get Adobe Flash player

Aktualności Przedszkola nr 9 w Nowej Soli

WRZESIEŃ W GABINECIE PEDAGOGA

We wrześniu odbyły się badania prawdopodobnego wzorca lateralizacji ( dominacji stronnej )
u dzieci w wieku sześciu i pięciu lat.

Lateralizacja zwana też funkcjonalną przewagą stronną lub asymetrią funkcjonalną jest to stronność ciała, czyli przewaga jednej strony ciała nad drugą. Procesy wzrokowe i słuchowe podzielone są pomiędzy obie półkule mózgu. Pomiędzy nimi istnieje stała łączność oraz współpraca, co stanowi o ich jedności.

Proces lateralizacji rozpoczyna się już w okresie embrionalnym. Ostatecznie kończy się w wieku 6-7 lat.

Wyróżniamy :

  • Lateralizację prawostronną, w której dominują: prawe ucho i oko, prawa ręka i noga
  • Lateralizację lewostronną, w której dominują: lewe ucho i oko, lewa ręka i noga
  • Lateralizację niejednorodną, skrzyżowaną, w której występują różne warianty dominacji ( np. lewooczność i praworęczność itp.)

Objawy zaburzenia lateralizacji

Proces lateralizacji z różnych przyczyn może zostać zakłócony lub opóźniony. Zaburzenia lateralizacji są związane z niedojrzałością układu nerwowego. Diagnozujemy wówczas „lateralizację nieustaloną” bądź „skrzyżowaną”.

„Nieustalona lateralizacja” jest jednym z czynników ryzyka wystąpienia dysleksji u dziecka. Problemy z nauką czytania i pisania mogą pojawić się również u dzieci z „lateralizacją skrzyżowaną”.

Wynikiem zaburzonej lateralizacji są między innymi:

  • Zaburzenia koordynacji
  • Zaburzenia orientacji w schemacie ciała i przestrzeni
  • Niezdarność
  • Trudności w nauce szkolnej
  • Problemy z koncentracją , skupieniem uwagi i pamięcią
  • Opóźniony rozwój mowy
  • Zaburzenia pamięci słuchowej

Bardzo ważna jest szybka diagnoza i pomoc dzieciom z zaburzoną lateralizacją już na etapie edukacji przedszkolnej.

Wyniki badania dostępne są u dyrektora placówki i pedagoga. Nauczycielki grup są informowane o konieczności dodatkowej pracy z dziećmi, których wyniki badania wskazują na możliwość wystąpienia u nich różnego rodzaju trudności.

Copyright © 2017. Przedszkole nr 9 w Nowej Soli Rights Reserved.