^Do góry
  
  
  

Oferta przedszkola

Badania przesiewowe

Wrzesień:

- przesiewowe badania mowy dzieci 6-letnich (logopeda)

- przesiewowe badania lateralizacji dzieci 6-letnich (pedagog specjalny)

Obserwacje

Wrzesień:

                - obserwacja dzieci pod kątem rozwoju emocjonalno-społecznego (psycholog)

                - obserwacje dzieci we wszystkich grupach wiekowych (nauczyciele prowadzący)

                - obserwacje dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych (nauczyciele współorganizujący kształcenie)

Zajęcia dodatkowe prowadzone w czasie realizacji podstawy programowej:

  • język angielski
  • zajęcia edukacyjno-terapeutyczne
  • zajęcia rewalidacyjne
  • terapia logopedyczna
  • terapia pedagogiczna
  • terapia psychologiczna
  • zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju

Zajęcia edukacyjno-terapeutyczne

prowadzone są z dziećmi w oddziałach integracyjnych przez nauczycieli współorganizujących kształcenie

(specjalistów z zakresu pedagogiki specjalnej) na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego

i opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wyd. przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną

w Nowej Soli - realizacja programu edukacyjno-terapeutycznego autorstwa Ewy Kujawińskiej "Razem"

Indywidualne zajęcia rewalidacyjne 

prowadzone są z dzieckiem na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

wyd. przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Nowej Soli

(zespół prowadzący zajęcia tworzony jest stosownie do zaleceń zawartych w orzeczeniu o pks)

Zajęcia specjalistyczne z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 

prowadzone są z dzieckiem na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju

wyd. przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Nowej Soli

(zespół specjalistów prowadzących zajęcia: logopeda, pedagog specjalny i psycholog)

Zajęcia terapeutyczne - terapia logopedyczna, pedagogiczna i psychologiczna

prowadzone są z dziećmi na podstawie badań przesiewowych i obserwacji przeprowadzonych we wrześniu przez

zespół specjalistów w przedszkolu oraz na podstawie "opinii dotyczącej poziomu rozwoju psychomotorycznego

oraz oceny rozwoju mowy dziecka" wyd. przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Nowej Soli 

Zajęcia z języka angielskiego

prowadzone są w środy w godzinach od 9 do 11 na podstawie programu nauczania języka angielskiego "Jolly Nolly English for very young learners" , wyd. Wydawnictwo Edukacyjne 

Uczestnictwo w projektach edukacyjnych 

Nasze przedszkole przystąpiło do ogólnopolskiego projektu edukacyjnego "Gramy zmysłami", którego celem jest innowacyjne i kreatywne podejście do tematyki rozwijania zmysłów u dzieci oraz tworzenie przez nauczycieli odpowiednich warunków do poznawania świata wieloma zmysłami i budowania wiedzy na temat integracji sensorycznej. Projekt został zorganizowany przez Przedszkole Nr 35 z Oddziałami Integracyjnymi "Tęczowy Domek" we Wrocławiu.

W tym roku szkolnym najmłodsza grupa "Żabki" bierze udział w ogólnopolskim projekcie "Z Kicią Kocią maluchy zmieniają się w zuchy". Celem projektu jest łagodna adaptacja do warunków przedszkolnych, propagowanie czytelnictwa oraz rozwijanie potencjału poznawczego dzieci. Organizatorem projektu jest Przedszkole "Baśniowa Kraina" w Dobiegniewie.

Dzieci z grupy ,,Biedronki" uczestniczą w projekcie edukacyjnym ,,Witaminki" z Bliżej Przedszkola, który ma na celu promowanie zdrowych nawyków żywieniowych oraz w programie profilaktyczno-terapeutycznym ,,Sensoryczny przedszkolak " organizowanym przez mgr Joannę Buśko, skierowanym głównie na to, aby dzieci miały zdolność do odczuwania, rozumienia i organizowania informacji dostarczanych przez zmysły z otoczenia oraz własnego organizmu. 

Copyright © 2017. Przedszkole nr 9 w Nowej Soli Rights Reserved.