^Do góry
  
  
  
Get Adobe Flash player

Oferta przedszkola

Badania przesiewowe

Wrzesień:

- przesiewowe badania mowy dzieci 6-letnich (logopeda)

- przesiewowe badania lateralizacji dzieci 6-letnich (pedagog)

Obserwacje

Wrzesień:

                - obserwacja dzieci pod kątem zachowania (psycholog)

                - obserwacje dzieci we wszystkich grupach wiekowych (nauczyciele prowadzący)

                - obserwacje dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych (nauczyciele wspomagający)

Zajęcia dodatkowe prowadzone w czasie realizacji podstawy programowej:

  • język angielski
  • zajęcia edukacyjno-terapeutyczne
  • zajęcia rewalidacyjne
  • terapia logopedyczna
  • terapia pedagogiczna
  • terapia psychologiczna
  • zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju
  • zajęcia grupowe z psychologiem

Zajęcia edukacyjno-terapeutyczne

prowadzone są z dziećmi w oddziałach integracyjnych przez nauczycieli wspomagających

(specjalistów z zakresu pedagogiki specjalnej) na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego

i opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wyd. przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną

w Nowej Soli - realizacja programu edukacyjno-terapeutycznego autorstwa Ewy Kujawińskiej "Razem"

Indywidualne zajęcia rewalidacyjne 

prowadzone są z dzieckiem na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

wyd. przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Nowej Soli

(zespół prowadzący zajęcia tworzony jest stosownie do zaleceń zawartych w orzeczeniu o pks)

Zajęcia specjalistyczne z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 

prowadzone są z dzieckiem na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju

wyd. przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Nowej Soli

(zespół specjalistów prowadzących zajęcia: logopeda, pedagog i psycholog)

Zajęcia terapeutyczne - terapia logopedyczna, pedagogiczna i psychologiczna

prowadzone są z dziećmi na podstawie badań przesiewowych i obserwacji przeprowadzonych we wrześniu przez

zespół specjalistów w przedszkolu oraz na podstawie "opinii dotyczącej poziomu rozwoju psychomotorycznego

oraz oceny rozwoju mowy dziecka" wyd. przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Nowej Soli 

Zajęcia z języka angielskiego

prowadzone są we wtorki we wszystkich grupach wiekowych na podstawie programu nauczania języka

angielskiego "Angielski dla przedszkolaków LION'S" , wyd. WSiP 

Zajęcia grupowe z psychologiem – zajęcia relaksacyjne „Mruczący kotek”

Od października dzieci uczą się wyciszać/relaksować poprzez udział w zajęciach grupowych z psychologiem wykonując odpowiednie ćwiczenia wg „Pięciostopniowej metody relaksacji” Joanny Węglarz. Założeniem tej metody jest kolejne przechodzenie od pobudzenia do wyciszenia i odpoczynku. Przy pomocy właściwie dobranych ćwiczeń dzieci uczą się: słuchać, patrzeć, skupiać na doznaniach płynących z ciała oraz pozytywnych emocjach.

Uczestnictwo w projektach edukacyjnych

Grupa II bierze udział w międzynarodowym projekcie edukacyjnym "Emocja", mającym na celu budowanie wrażliwości dziecka, empatii i szacunku wobec innych, kreowanie wartości i norm społecznych oraz rozbudzanie w dzieciach wiary w siebie i własne możliwości. 

Dzieci z oddziału IV uczestniczą ponadto w ogólnopolskim projekcie "Gramy zmysłami", którego celem jest poznawanie świata wieloma zmysłami oraz budowanie wiedzy na temat integracji sensorycznej.

 

Copyright © 2017. Przedszkole nr 9 w Nowej Soli Rights Reserved.