^Do góry
  
  
  

Oferta przedszkola

Badania przesiewowe

Wrzesień:

- przesiewowe badania mowy dzieci 6-letnich (logopeda)

- przesiewowe badania lateralizacji dzieci 6-letnich (pedagog)

Obserwacje

Wrzesień:

                - obserwacja dzieci pod kątem rozwoju emocjonalno-społecznego (psycholog)

                - obserwacje dzieci we wszystkich grupach wiekowych (nauczyciele prowadzący)

                - obserwacje dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych (nauczyciele wspomagający)

Zajęcia dodatkowe prowadzone w czasie realizacji podstawy programowej:

  • język angielski
  • zajęcia edukacyjno-terapeutyczne
  • zajęcia rewalidacyjne
  • terapia logopedyczna
  • terapia pedagogiczna
  • terapia psychologiczna
  • zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju
  • zajęcia grupowe z psychologiem

Zajęcia edukacyjno-terapeutyczne

prowadzone są z dziećmi w oddziałach integracyjnych przez nauczycieli wspomagających

(specjalistów z zakresu pedagogiki specjalnej) na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego

i opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wyd. przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną

w Nowej Soli - realizacja programu edukacyjno-terapeutycznego autorstwa Ewy Kujawińskiej "Razem"

Indywidualne zajęcia rewalidacyjne 

prowadzone są z dzieckiem na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

wyd. przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Nowej Soli

(zespół prowadzący zajęcia tworzony jest stosownie do zaleceń zawartych w orzeczeniu o pks)

Zajęcia specjalistyczne z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 

prowadzone są z dzieckiem na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju

wyd. przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Nowej Soli

(zespół specjalistów prowadzących zajęcia: logopeda, pedagog i psycholog)

Zajęcia terapeutyczne - terapia logopedyczna, pedagogiczna i psychologiczna

prowadzone są z dziećmi na podstawie badań przesiewowych i obserwacji przeprowadzonych we wrześniu przez

zespół specjalistów w przedszkolu oraz na podstawie "opinii dotyczącej poziomu rozwoju psychomotorycznego

oraz oceny rozwoju mowy dziecka" wyd. przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Nowej Soli 

Zajęcia z języka angielskiego

prowadzone są w poniedziałki w trzech starszych grupach wiekowych oraz w piątki w grupie najmłodszej na

podstawie programu nauczania języka angielskiego "Angielski dla przedszkolaków LION'S" , wyd. WSiP 

Zajęcia grupowe z psychologiem 

„Poznajemy zawody”- Bożena Forma, Anna Przepióra

Od października 2022r. dzieci z grupy II przeniosą się w świat zawodów dzięki publikacji przedstawiającej różne

zawody. Dowiedzą się na czym polega ich praca oraz jak ważną rolę pełnią w społeczeństwie.

„Świat emocji” – Hachette

Również od października 2022r w najmłodszej grupie rozpoczną się zajęcia wprowadzające w świat emocji.

Dzięki czytaniu serii książeczek oraz wykonywaniu różnych zabaw dzieci będę potrafiły rozpoznawać podstawowe

emocje oraz poznają sposoby radzenia sobie z nimi.

Uczestnictwo w projektach edukacyjnych 

Nasze przedszkole przystąpiło do ogólnopolskiego projektu edukacyjnego "Gramy zmysłami", którego celem jest innowacyjne i kreatywne podejście do tematyki rozwijania zmysłów u dzieci oraz tworzenie przez nauczycieli odpowiednich warunków do poznawania świata wieloma zmysłami i budowania wiedzy na temat integracji sensorycznej. 

W tym roku szkolnym najmłodsza grupa "Żabki" bierze udział w ogólnopolskim projekcie "Z Kicią Kocią maluchy zmieniają się w zuchy". Celem projektu jest łagodna adaptacja do warunków przedszkolnych, propagowanie czytelnictwa oraz rozwijanie potencjału poznawczego dzieci.

Copyright © 2017. Przedszkole nr 9 w Nowej Soli Rights Reserved.