^Do góry
  
  
  
Get Adobe Flash player

Oferta przedszkola

Badania przesiewowe

Wrzesień:

- przesiewowe badania mowy dzieci 6-letnich (logopeda)

- przesiewowe badania lateralizacji dzieci 6-letnich (pedagog)

Obserwacje

Wrzesień:

                - obserwacja dzieci pod kątem zachowania (psycholog)

                - obserwacje dzieci we wszystkich grupach wiekowych (nauczyciele prowadzący)

                - obserwacje dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych (nauczyciele wspomagający)

Zajęcia dodatkowe prowadzone w czasie realizacji podstawy programowej:

  • język angielski
  • zajęcia edukacyjno-terapeutyczne
  • zajęcia rewalidacyjne
  • terapia logopedyczna
  • terapia pedagogiczna
  • terapia psychologiczna
  • zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju
  • zajęcia grupowe z psychologiem

Zajęcia edukacyjno-terapeutyczne

prowadzone są z dziećmi w oddziałach integracyjnych przez nauczycieli wspomagających

(specjalistów z zakresu pedagogiki specjalnej) na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego

i opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wyd. przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną

w Nowej Soli - realizacja programu edukacyjno-terapeutycznego autorstwa Ewy Kujawińskiej "Razem"

Indywidualne zajęcia rewalidacyjne 

prowadzone są z dzieckiem na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

wyd. przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Nowej Soli

(zespół prowadzący zajęcia tworzony jest stosownie do zaleceń zawartych w orzeczeniu o pks)

Zajęcia specjalistyczne z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 

prowadzone są z dzieckiem na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju

wyd. przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Nowej Soli

(zespół specjalistów prowadzących zajęcia: logopeda, pedagog i psycholog)

Zajęcia terapeutyczne - terapia logopedyczna, pedagogiczna i psychologiczna

prowadzone są z dziećmi na podstawie badań przesiewowych i obserwacji przeprowadzonych we wrześniu przez

zespół specjalistów w przedszkolu oraz na podstawie "opinii dotyczącej poziomu rozwoju psychomotorycznego

oraz oceny rozwoju mowy dziecka" wyd. przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Nowej Soli 

Zajęcia z języka angielskiego

prowadzone są we wtorki we wszystkich grupach wiekowych na podstawie programu nauczania języka

angielskiego autorstwa Moniki Śpiewak "Językowy zawrót głowy"

Zajęcia grupowe z psychologiem - realizacja programu "Sanford Harmony"

Od października w każdą środę dzieci rozwijają umiejętności społeczno-emocjonalne poprzez udział w zajęciach

grupowych z psychologiem na podstawie programu "Sanford Harmony". W zajęciach uczestniczą dzieci

z czterech grup: gr. II „Biedronki”, gr. III „Tygryski”, gr. IV „Smerfy”, gr. V „Kubusie Puchatki”.

Celem programu jest: poprawa komunikacji i współpracy w grupie nauczenie okazywania empatii i szacunku

oraz rozwiązywania problemów, a także rozwinięcie kompetencji emocjonalnych u dzieci.

Program "Sanford Harmony" realizowany jest we współpracy z nauczycielkami poszczególnych grup wiekowych.

 https://www.pwn.pl/aktualnosci/patronat-dla-sanford-harmony

 

Copyright © 2017. Przedszkole nr 9 w Nowej Soli Rights Reserved.