^Do góry
  
  
  

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna
 

  6.00 – 8.00   Dokładne mycie rąk po wejściu na salę. Zabawy w kącikach zainteresowań. Gry i zabawy tematyczne.

                       Praca indywidualna z dzieckiem.

  8.00 –  8.30   Ćwiczenia poranne. Toaleta poranna – mycie rąk. *

  8.30 –  8.50   Pierwsze śniadanie. *

  8.50 – 10.50  Zajęcia dydaktyczne realizowane wg programu wychowania przedszkolnego, w tym język

                        angielski (raz w tygodniu – wtorek) i zajęcia gimnastyczne oraz dodatkowe zajęcia 

                        edukacyjno- terapeutyczne i rewalidacyjne.  

                        Zajęcia grupowe z psychologiem (raz w tygodniu - środa).

                        Zajęcia z religii (grupy: I, III, IV i V – dwa razy w tygodniu – pn i pt). Zabawy swobodne.*

10.50 – 11.00   Zabawa ruchowa. Czynności samoobsługowe przed śniadaniem. *

11.00 – 11.20   Drugie śniadanie. *

11.20 – 11.30   Toaleta przed relaksem.

11.30 - 12.00    Odpoczynek – relaks przy muzyce. *

12.00 –13.00    Zajęcia i zabawy na powietrzu. Spacery i wycieczki. (alternatywnie: ćwiczenia

                        ogólnorozwojowe, zabawy muzyczno-ruchowe,zabawy tematyczne w kącikach zainteresowań,

                        praca indywidualna – zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacyjne, terapeutyczne). *

13.00 – 13.45  Kontynuacja działań edukacyjnych.  Zajęcia przygotowujące do udziału w konkursach, imprezach

                        artystycznych i okolicznościowych. Zabawy swobodne na powietrzu. 

                        Gry i zabawy edukacyjne – realizacja programów własnych nauczycieli. 

13.45 – 14.00  Zabawa ruchowa. Czynności samoobsługowe przed obiadem. 

14.00 – 14.30  Obiad. (w dwóch grupach młodszych: 13.45 – 14.30)

14.30 – 14.45  Samodzielne korzystanie z biblioteczki przedszkolaka. Słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela.

14.45 – 16.00  Gry i zabawy edukacyjne wg indywidualnych zainteresowań dzieci. Praca indywidualna

                        z dzieckiem. Słuchanie lub oglądanie bajek.

 

                    * 8.00 – 13.00 realizacja bezpłatnej podstawy programowej 

Copyright © 2017. Przedszkole nr 9 w Nowej Soli Rights Reserved.