^Do góry
  
  
  
Get Adobe Flash player

Aktualności Przedszkola nr 9 w Nowej Soli

PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA 2020

W historii naszego przedszkola to wyjątkowe PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA, ponieważ na naszej pięknej uroczystości brakowało rodziców.

Przedstawiamy fotoreportaż z tej radosnej imprezy, która odbyła się w sali grupy I. Po programie artystycznym każda ŻABKA została pasowana na "prawdziwego przedszkolaka". Tradycyjnie już uroczystego pasowania dokonała dyr. przedszkola p. Anna Cieplicka za pomocą WIELKIEJ KREDKI 😀

Czytaj więcej...

KOLEJNY SEZON Z SANFORD HARMONY

Kolejny sezon z programem "Sanford Harmony" - poznawanie umiejętności kluczowych.

W październiku rozpoczęliśmy ponownie cykl zajęć z przemiłym ufoludkiem o imieniu ZI, który przybył do nas z kosmosu. Wraz z dziećmi naszego przedszkola poznaje czym są umiejętności kluczowe a także jak ważne są one w rozwoju społeczno-emocjonalnym każdego człowieka.

Czytaj więcej...

BAW SIĘ Z NAMI LITERAMI

"Baw się z nami literami" to zbiór propozycji zabaw, ćwiczeń i aktywności wspomagających naukę czytania.

Zabawy te w większości bazują na imionach dzieci.  Od wielu lat praktykowane są w naszym przedszkolu, a niedawno ukazały się w formie książki wydanej przez wydawnictwo Bliżej Przedszkola. Autorką książki jest Ewa Kujawińska - nauczycielka naszego przedszkola. 

Czytaj więcej...

WRZESIEŃ W GABINECIE PEDAGOGA

We wrześniu odbyły się badania prawdopodobnego wzorca lateralizacji ( dominacji stronnej )
u dzieci w wieku sześciu i pięciu lat.

Lateralizacja zwana też funkcjonalną przewagą stronną lub asymetrią funkcjonalną jest to stronność ciała, czyli przewaga jednej strony ciała nad drugą. Procesy wzrokowe i słuchowe podzielone są pomiędzy obie półkule mózgu. Pomiędzy nimi istnieje stała łączność oraz współpraca, co stanowi o ich jedności.

Proces lateralizacji rozpoczyna się już w okresie embrionalnym. Ostatecznie kończy się w wieku 6-7 lat.

Wyróżniamy :

  • Lateralizację prawostronną, w której dominują: prawe ucho i oko, prawa ręka i noga
  • Lateralizację lewostronną, w której dominują: lewe ucho i oko, lewa ręka i noga
  • Lateralizację niejednorodną, skrzyżowaną, w której występują różne warianty dominacji ( np. lewooczność i praworęczność itp.)

Czytaj więcej...

KWALIFIKACJA DZIECI DO ZAJĘĆ TERAPEUTYCZNYCH

We wrześniu przeprowadzone zostały obserwacje dzieci we wszystkich oddziałach przedszkolnych.

Obserwacje obejmowały: tożsamość siebie, emocje i uczucia, poczucie własnej wartości, motywacja do pracy, koncentrację uwagi, tempo pracy, kontakt z rówieśnikami, relacje z osobą dorosłą.

Na ich podstawie wytypowano dzieci do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych prowadzonych przez pedagoga jak również do zajęć rozwijających kompetencje społeczno-emocjonalne prowadzonych przez psychologa.

Czytaj więcej...

PRZESIEWOWE BADANIA MOWY

Jak co roku we wrześniu zostały przeprowadzone przesiewowe badania mowy dzieci 6 letnich.

Badania przeprowadzono za pomocą multimedialnego programu do przesiewowych badań mowy.

W badaniu oceniano (uwzględniając wiek dziecka): słuch fonemowy, motorykę narządów mowy, wymowę i słownictwo, gramatykę, płynność mowy oraz pamięć słuchową.

Podsumowania, zalecenia i ewentualna zalecana prośba o konsultację z logopedą p. Agnieszką Andrzejewską zostały przekazane nauczycielkom oddz. IV ("Smerfy") i oddz. V ("Kubusie Puchatki").

Czytaj więcej...

ROLA DIAGNOZY W PRZEDSZKOLU

Rodzicu, jeśli widzisz że Twoje dziecko nie rozwija się prawidłowo lub coś Cię niepokoi w jego zachowaniu, przyjdź i zgłoś to nauczycielowi bądź specjaliście (logopeda, pedagog, psycholog), a my chętnie Ci pomożemy. Wczesna diagnoza jest wstępem do zaplanowania skutecznej pracy z Twoim dzieckiem.

Czytaj więcej...

NOWY ROK SZKOLNY 2020/2021

1 września 2020 roku rozpoczynamy naszą przedszkolną edukację w szczególnych warunkach związanych z pandemią.

W związku z tymi okolicznościami rodzice są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa dotyczącymi wprowadzania dzieci do przedszkola i odbierania ich z przedszkola. Pierwszego dnia przy wejściu do przedszkola otrzymają Państwo dokumenty, z którymi należy dokładnie się zapoznać i podpisać.

Zapraszamy rodziców na zebrania organizacyjne, które odbędą się we wszystkich grupach wiekowych 3 września 2020 roku o godz. 16.00. Przypominamy o obowiązku zasłaniania ust i nosa, stosując maseczkę lub przyłbicę oraz o dezyfekcji rąk przed wejściem do budynku przedszkola.

Czytaj więcej...

SIERPNIOWE SPOTKANIA Z RODZICAMI

28 sierpnia 2020 roku odbędą się spotkania z rodzicami dzieci, które zaczną swoją edukację w naszym przedszkolu.

Rodzice dzieci najmłodszych (3 i 4-letnich) spotkają się z nauczycielkami o godz. 16.00 w sali grupy I.

Rodzice dzieci starszych (5 i 6-letnich) spotkają się z nauczycielkami w salach grup IV i V o godz. 16.15.

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

26 czerwca 2020 roku odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego - pożegnanie absolwentów.

Na początek pożegnały się z przedszkolem SMERFY, stanowiące najliczniejszą grupę dzieci, które od września rozpoczną naukę w szkole podstawowej. Zaraz potem, w drugiej części uroczystości - KUBUSIE PUCHATKI i TYGRYSKI.

Mamy nadzieję, że zdalna edukacja pomogła w przygotowaniu naszych absolwentów do podjęcia nauki w szkole.

Serdecznie pozdrawiamy i życzymy samych sukcesów na nowej drodze obowiązków szkolnych!

Czytaj więcej...

Copyright © 2017. Przedszkole nr 9 w Nowej Soli Rights Reserved.