^Do góry
  
  
  

Przedszkole nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi w Nowej Soli

Przedszkole jest czynne w godzinach 6.00 - 16.00.

Położone na uboczu, w otoczeniu zieleni, w pobliżu terenu rekreacyjnego "Kacza Górka". 

Wokół budynku przedszkola znajduje się rozległy teren wyposażony w certyfikowane urządzenia do zabaw ruchowych.

                                                                         

Przedszkole prezentuje wysoki standard, biorąc pod uwagę estetykę, funkcjonalność i bezpieczeństwo oraz wyposażenie w pomoce dydaktyczne i zabawki.

Budynek jest jednopoziomowy, bez barier architektonicznych, z podjazdem przy wejściu głównym oraz przy wyjściu na plac zabaw. Jest to niezwykle ważne ze względu na dzieci z niepełnosprawnościami, uczęszczające do naszej placówki.

W przedszkolu funkcjonują cztery oddziały integracyjne - grupy dziecięce..

Nasze przedszkole realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego (http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/356/1), a swoje zadania wypełnia również w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z  dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1591/1).

Copyright © 2017. Przedszkole nr 9 w Nowej Soli Rights Reserved.