^Do góry
  
  
  

DOSTĘPNOŚĆ

Deklaracja dostępności

Przedszkole Nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi w Nowej Soli zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.pp9nsol.eu/

Data publikacji strony internetowej:2012-01-16

Data ostatniej ostatniej aktualizacji: 2022-03-31

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • obrazki na stronie nie posiadają tekstu alternatywnego z opisem obrazka dla osób niewidomych.

 

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

 

Ułatwienia:

 • siatka strony www,
 • podświetlane linki do stron internetowych,
 • duże wyraziste ikony,
 • wszelkie informacje zawarte w serwisie są redagowane w sposób zrozumiały i czytelny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest mgr Agnieszka Kędzierska- e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji
w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna:

 1. Aby dostać się na teren placówki należy pokonać furtkę, istnieje również możliwość otworzenia dwuskrzydłowej bramy, co stanowi ułatwienie dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim. Przy wejściu, w widocznym miejscu umieszczony został również numer telefonu.
 2. Przedszkole jest budynkiem parterowym. Do drzwi budynku prowadzi podjazd. Po obu stronach podjazdu umieszczono poręcze. Wejście do budynku umożliwiają dwie pary drzwi. Na parterze przy wejściu umieszczony został dzwonek, ułatwiający osobie z ograniczeniami ruchowymi kontakt z placówką.
 3. W każdej szatni oraz obok gabinetu dyrektora i pedagoga ustawione jest dodatkowe krzesło.
 4. Osoby z ograniczeniami mogą być obsługiwane poza kolejnością, o czym informuje stosowna tablica umieszczona na drzwiach gabinetu intendenta.
 5. W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym.
 6. Na terenie należącym do przedszkola, naprzeciw wejścia głównego znajduje się parking.
 7. Dostosowano wyjścia ewakuacyjne do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową w formie podjazdów.

 

Copyright © 2017. Przedszkole nr 9 w Nowej Soli Rights Reserved.