^Do góry
  
  
  
Get Adobe Flash player

Kadra pedagogiczna

Dyrektor: mgr Anna Cieplicka
Logopeda: mgr Agnieszka Andrzejewska 
Pedagog: mgr Agnieszka Kędzierska

Psycholog: mgr Ewelina Wośko-Bojanowska
Nauczyciel języka angielskiego: mgr Monika Śpiewak

Nauczyciel religii: mgr Jadwiga Witkowska

Nauczyciele wspomagający (specjaliści w zakresie pedagogiki specjalnej - oligofrenopedagogiki):
mgr Jolanta Radwańska, mgr Ewa Kujawińska, mgr Joanna Buśko, mgr Anna Farbaniec.

Nauczyciele wychowania przedszkolnego:
mgr Arleta Lewandowska, mgr Lidia Suska, mgr Monika Śpiewak, mgr Anna Walas, mgr Inga Sternik, lic. Żaneta Paschker.

 

Kwalifikacje nauczycieli:

Anna Cieplicka - dyrektor przedszkola - nauczyciel dyplomowany
Wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym.
Studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej - oligofrenopedagogiki.
Kwalifikacje w zakresie organizacji i zarządzania placówkami oświatowymi.

Agnieszka Andrzejewska - logopeda - nauczyciel dyplomowany
Wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym.
Studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej - logopedii.
Certyfikat w zakresie prowadzenia przesiewowych badań słuchu, wzroku i mowy za pomocą programów multimedialnych "Słyszę, Widzę, Mówię".

Certyfikat I, II i III stopnia PRK MAKATON.

Specjalista Terapii Ręki I i II stopnia.

Terapeuta Elastycznego Terapeutycznego Tapingu w logopedii (Esther de Ru)

Uprawnienia egzaminatora systemu zewnętrznego oceniania w zakresie egzaminu maturalnego z języka rosyjskiego.

Agnieszka Kędzierska - pedagog terapeuta - nauczyciel dyplomowany
Wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym.
Kurs kwalifikacyjny z zakresu pedagogiki specjalnej - oligofrenopedagogiki.
Kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej.
Certyfikat w zakresie prowadzenia zajęć metodą Marii Montessori.

Ewelina Wośko-Bojanowska - psycholog - nauczyciel kontraktowy
Wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym; specjalność: psychologia kliniczna.        Wyższe studia magisterskie z zakresu pedagogiki pracy i poradnictwa zawodowego.                                              Studia podyplomowe z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju.                                                                       

Ewa Kujawińska - nauczyciel wspomagający - dyplomowany
Wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym;
Kurs kwalifikacyjny z zakresu pedagogiki specjalnej - oligofrenopedagogiki
Certyfikat instruktora Masażu Shantala.

Jolanta Radwańska - nauczyciel wspomagający - mianowany
Wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym;
Kurs kwalifikacyjny z zakresu pedagogiki specjalnej - oligofrenopedagogiki

Arleta Lewandowska - nauczyciel prowadzący - mianowany
Wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym

Lidia Suska- nauczyciel prowadzący - dyplomowany
Wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym
Studia podyplomowe: gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna

Anna Farbaniec - nauczyciel wspomagający - kontraktowy
Wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym
Studia podyplomowe: Oligofrenopedagogika

Studia podyplomowe Edukacja Elementarna i Terapia Pedagogiczna

Certyfikat I i II stopnia PRK MAKATON.

Specjalista Terapii Ręki I i II stopnia.

Joanna Buśko - nauczyciel wspomagający - kontraktowy
Wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym;
Studia podyplomowe - pedagogika specjalna. Kurs kwalifikacyjny - oligofrenopedagogika.                                                                                                                                                           

Monika Śpiewak - nauczyciel prowadzący i nauczyciel języka angielskiego - kontraktowy
Wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym.
Kurs kwalifikacyjny w zakresie nauczania języka angielskiego + Certyfikat B2. 

Żaneta Paschker - nauczyciel prowadzący - stażysta                                                                                                   Wykształcenie wyższe zawodowe z przygotowaniem pedagogicznym 

Inga Sternik - nauczyciel prowadzący -  stażysta                                                                                                      Wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym    

Anna Walas - nauczyciel prowadzący - kontraktowy                                                                                                  Wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym                                              

Jadwiga Witkowska - nauczyciel religii - kontraktowy                                                                                              Wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym - teologia                                                    Studia podyplomowe z zakresu filozofii i etyki.

Copyright © 2017. Przedszkole nr 9 w Nowej Soli Rights Reserved.