^Do góry
  
  
  
Get Adobe Flash player

Kadra pedagogiczna

2019/2020

Dyrektor: mgr Anna Cieplicka
Logopeda: mgr Agnieszka Andrzejewska 
Pedagog: mgr Agnieszka Kędzierska
Psycholog: mgr Ewelina Wośko-Bojanowska
Nauczyciel języka angielskiego: mgr Monika Śpiewak
Nauczyciel religii: mgr Jadwiga Witkowska

 

Nauczyciele wspomagający (specjaliści w zakresie pedagogiki specjalnej - oligofrenopedagogiki):
lic. Mariola Sulej, mgr Jolanta Radwańska, mgr Ewa Kujawińska i mgr Joanna Buśko

 

Nauczyciele wychowania przedszkolnego:
mgr Arleta Lewandowska, Elżbieta Samborowska, mgr Lidia Suska, lic. Grażyna Badziak, mgr Monika Śpiewak, mgr Kinga Jankowska

 

Kwalifikacje nauczycieli:

Anna Cieplicka - dyrektor przedszkola
Nauczyciel dyplomowany;
Wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym;
Studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej - oligofrenopedagogiki;
Kwalifikacje w zakresie organizacji i zarządzania placówkami oświatowymi;

Agnieszka Andrzejewska - logopeda
Nauczyciel dyplomowany;
Wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym;
Studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej - logopedii;
Certyfikat w zakresie prowadzenia przesiewowych badań słuchu, wzroku i mowy za pomocą programów multimedialnych "Słyszę, Widzę, Mówię";
Uprawnienia egzaminatora systemu zewnętrznego oceniania w zakresie egzaminu                        maturalnego z języka rosyjskiego.

Agnieszka Kędzierska - pedagog terapeuta
Nauczyciel dyplomowany;
Wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym;
Kurs kwalifikacyjny z zakresu pedagogiki specjalnej - oligofrenopedagogiki;
Kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej;
Certyfikat w zakresie prowadzenia zajęć metodą Marii Montessori.

Ewelina Wośko-Bojanowska - psycholog
Nauczyciel kontraktowy;
Wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym; specjalność: psychologia kliniczna; Wyższe studia magisterskie z zakresu pedagogiki pracy i poradnictwa zawodowego;                                       Studia podyplomowe z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju.                                                                           

Ewa Kujawińska - nauczyciel wspomagający
Nauczyciel dyplomowany;
Wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym;
Kurs kwalifikacyjny z zakresu pedagogiki specjalnej - oligofrenopedagogiki;
Certyfikat instruktora Masażu Shantala.

Jolanta Radwańska - nauczyciel wspomagający
Nauczyciel mianowany;
Wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym;
Kurs kwalifikacyjny z zakresu pedagogiki specjalnej - oligofrenopedagogiki;

Mariola Sulej - nauczyciel wspomagający
Nauczyciel mianowany;
Wykształcenie wyższe zawodowe z przygotowaniem pedagogicznym;
Kurs kwalifikacyjny z zakresu pedagogiki specjalnej - oligofrenopedagogiki;

Grażyna Badziak - nauczyciel prowadzący
Nauczyciel mianowany;
Wykształcenie wyższe zawodowe z przygotowaniem pedagogicznym;

Arleta Lewandowska - nauczyciel prowadzący
Nauczyciel mianowany;
Wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym;

Elżbieta Samborowska - nauczyciel prowadzący
Nauczyciel mianowany;
Wykształcenie: studium nauczycielskie;

Lidia Suska- nauczyciel prowadzący
Nauczyciel dyplomowany;
Wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym;
Studia podyplomowe: gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna;

Kinga Jankowska - nauczyciel prowadzący
Nauczyciel mianowany;
Wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym;
Studia podyplomowe: Pedagogika Montessori i Plan Daltoński.

Joanna Buśko - nauczyciel wspomagający
Nauczyciel stażysta;
Wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym;
Studia podyplomowe: pedagogika specjalna.

Monika Śpiewak - nauczyciel prowadzący i nauczyciel języka angielskiego
Nauczyciel kontraktowy;
Wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym;
Kurs kwalifikacyjny w zakresie nauczania języka angielskiego + Certyfikat B2.                                                    

Jadwiga Witkowska - nauczyciel religii                                                                                                                    Nauczyciel kontraktowy; wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym - teologia;                  Studia podyplomowe z zakresu filozofii i etyki.

 

Copyright © 2017. Przedszkole nr 9 w Nowej Soli Rights Reserved.