^Do góry
  
  
  

Kadra pedagogiczna

Dyrektor: mgr Anna Cieplicka
Logopeda: mgr Agnieszka Andrzejewska 
Pedagog specjalny: mgr Agnieszka Kędzierska
Psycholog: mgr Katarzyna Kęczkowska
Nauczyciel języka angielskiego: mgr Alicja Szychiewicz 

Nauczyciele współorganizujący kształcenie(specjaliści w zakresie pedagogiki specjalnej):
mgr Joanna Buśko, mgr Anna Farbaniec, mgr Joanna Stawska, lic. Agnieszka Wujczak.

Nauczyciele wychowania przedszkolnego:
mgr Arleta Lewandowska, mgr Lidia Suska, mgr Kinga Jankowska, mgr Anna Walas, lic. Grażyna Badziak, mgr Alicja Szychiewicz.

 

Kwalifikacje nauczycieli:

Anna Cieplicka - dyrektor przedszkola - nauczyciel dyplomowany

Wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym.

Studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej - oligofrenopedagogiki.

Kwalifikacje w zakresie organizacji i zarządzania placówkami oświatowymi.

Agnieszka Andrzejewska - logopeda - nauczyciel dyplomowany

Wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym.

Studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej - logopedii.

Certyfikat w zakresie prowadzenia przesiewowych badań słuchu, wzroku i mowy za pomocą programów multimedialnych "Słyszę, Widzę, Mówię".

Certyfikat I, II i III stopnia PRK MAKATON.

Specjalista Terapii Ręki I i II stopnia.                                                                                                               

Terapeuta Elastycznego Terapeutycznego Tapingu w logopedii (Esther de Ru)

Uprawnienia egzaminatora systemu zewnętrznego oceniania w zakresie egzaminu maturalnego z języka rosyjskiego.

Agnieszka Kędzierska - pedagog specjalny - nauczyciel dyplomowany

Wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie pedagogiki terapeutycznej-leczniczej.

Kurs kwalifikacyjny z zakresu pedagogiki specjalnej - oligofrenopedagogiki.

Kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej.

Certyfikat w zakresie prowadzenia zajęć metodą Marii Montessori.

Certyfikat I stopnia PRK MAKATON.

Studia podyplomowe z zakresu pedagogiki specjalnej - tyflopedagogiki.

Studia podyplomowe z zakresu pedagogiki specjalnej - surdopedagogiki.

Studia podyplomowe - Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu z elementami integracji sensorycznej.

Ewelina Wośko-Bojanowska - psycholog - nauczyciel kontraktowy

Wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym - pedagogika, specjalność
pedagogika pracy i poradnictwo zawodowe.
Wykształcenie wyższe magisterskie - psychologia, specjalność: psychologia kliniczna.
Studia podyplomowe - wczesne wieloaspektowe wspomaganie rozwoju dziecka.       

Arleta Lewandowska - nauczyciel prowadzący - mianowany

Wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym

Lidia Suska- nauczyciel prowadzący - dyplomowany

Wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym

Studia podyplomowe: gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna

Kinga Jankowska - nauczyciel prowadzący - mianowany

Wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym

Studia podyplomowe: Pedagogika Marii Montessori i Plan Daltoński

Certyfikat 1 stopnia w zakresie Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne 

Anna Farbaniec - nauczyciel współorganizujący kształcenie - mianowany

Wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym

Studia podyplomowe: Oligofrenopedagogika               

Studia podyplomowe Edukacja Elementarna i Terapia Pedagogiczna

Certyfikat I i II stopnia PRK MAKATON.

Specjalista Terapii Ręki I i II stopnia.

Joanna Stawska - nauczyciel współorganizujący kształcenie - początkujący

Wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym;

Joanna Buśko - nauczyciel współorganizujący kształcenie - kontraktowy

Wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym;

Studia podyplomowe - pedagogika specjalna.

Studia podyplomowe - Integracja sensoryczna z elementami terapii behawioralnej

Kurs kwalifikacyjny - oligofrenopedagogika

Studium medyczne - Terapeuta zajęciowy.              

Grażyna Badziak - nauczyciel prowadzący - mianowany

Wykształcenie wyższe zawodowe z przygotowaniem pedagogicznym 

Alicja Szychiewicz - nauczyciel prowadzący - kontraktowy                                                                                       

Wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym    

Studia podyplomowe - Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

Certyfikat z j. angielskiego Pearson LCCI (CEFR B2)

Agnieszka Wujczak - nauczyciel współorganizujący kształcenie - kontraktowy                                                 

Wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym 

Studia podyplomowe - Edukacja Elementarna i Terapia Pedagogiczna

Studia podyplomowe - Oligofrenopedagogika

Inga Sternik - nauczyciel prowadzący -  kontraktowy                                                                                         

Wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym;

Studia podyplomowe - surdopedagogika   

Anna Walas - nauczyciel prowadzący - kontraktowy                                                                                       

Wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym                                              

Copyright © 2017. Przedszkole nr 9 w Nowej Soli Rights Reserved.