^Do góry
  
  
  
Get Adobe Flash player

MOTORYKA MAŁA

Co to jest?

Motoryka to ogólna sprawność fizyczna i ruchowa człowieka, jego zdolność do wykonywania działań związanych z ruchem. Motoryka duża odnosi się do sprawności całego ciała,a motoryka mała do sprawności dłoni i palców. Są to ruchy o znacznie mniejszym zakresie. Wymaga o wiele więcej skupienia oraz koncentracji uwagi. Aby mała motoryka prawidłowo się rozwijała duża motoryka musi być rozwinięta w odpowiednim stopniu.

Czytaj więcej...

WARTO OGLĄDAĆ BAJKI ?

Warto oglądać bajki, które:

 • są spokojne, nie bombardują dziecka zbyt dużą ilością bodźców
 • przedstawiają świat jako dobry i piękny
 • nie ma w nich przemocy
 • nie wzbudzają strachu
 • nie przedstawiająśmierci w sposób groteskowy
 • rozbudzają ciekawość o świecie
 • dostarczają wiedzy
 • uczą pozytywnych zachowań wobec innych
 • rozbudzają empatię
 • uczą pozytywnego, optymistycznego patrzenia na świat
 • uczą rozwiązywania konfliktów w sposób pokojowy
 • zachęcają do współpracy, otwartości, życzliwości, troskliwości
 • nieuprzejme, niesprawiedliwe, nieporządne zachowanie prezentują jako nieodpowiednie
 • uczą zasad dobrego zachowania
 • rozwijają myślenie przyczynowo-skutowe i skłaniają do refleksyjności
 • uczą nazywać, rozumieć i oswajać swoje emocje
 • przekazują mądre wzory i reguły postępowania

Czytaj więcej...

ZNACZENIE ZABAWY W ŻYCIU DZIECKA

Wiek przedszkolny nazywany jest wiekiem zabawy. Spełnia ona w tym okresie różnorodne funkcje i zadania. Wszelkie działania podejmowane przez dzieci związane są właśnie z nią. Związana jest z pracą, nauką i aktywnością społeczną. Niezastąpiona rola zabawy wynika z faktu, iż zaspokaja ona wszystkie wymagania umysłu, pobudzając dziecko do aktywnej działalności.

Zabawa jest zgodna z psychofizyczną strukturą dziecka, toteż ta aktywność ma istotny wpływ na rozwój psychomotoryczny, percepcyjny, intelektualny i estetyczny. Ponadto umożliwia podejmowanie i rozwiązywanie różnorodnych zadań.

Czytaj więcej...

ZAJĘCIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE

1. Rozwijanie motoryki  małej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, nauka współpracy.

 

2. Doskonalenie funkcji poznawczych, wzbogacanie wiedzy z zakresu środowiska społeczno-przyrodniczego - gra edukacyjna "Mój pierwszy Quiz".

 

3. Rozwijanie percepcji wzrokowej, koordynacji wzrokowo-ruchowej i funkcji poznawczych - praca z programem "SuperKid".

Copyright © 2017. Przedszkole nr 9 w Nowej Soli Rights Reserved.