^Do góry
  
  
  

Zajęcia z Programem Sanford Harmony w gr. I Biedronki

Wraz z początkiem października najmłodsza grupa rozpoczęła zajęcia z przyjaznym ufoludkiem Zi. Podczas zajęć dzieci będą poznawały przygody zielonego przyjaciela oraz uczyły się umiejętności kluczowych rozwijających sferę społeczno-emocjonalną. 

Pierwsze zajęcia z cyklu dotyczyły działu: „Akceptacja i różnorodność”, a realizowany temat to „Spotkanie Zi” obejmujący wzajemne poznawanie się poprzez przedstawianie siebie.

Czytaj więcej...

Zajęcia rozwijające sferę społeczno-emocjonalną

Zajęcia rozwijające sferę społeczno-emocjonalną:

- poznawanie podstawowych emocji misia,
- pokazywanie emocji misia swoją mimiką twarzy,
- nazywanie emocji,
- opisywanie przedstawionej sytuacji społecznej własnymi słowami,
- umieszczanie obrazka w odpowiednim pudełku zawierającym przedstawioną emocję.

POCZUCIE KONTROLI

W maju, w dwóch najstarszych grupach przedszkolnych „Smerfy” i „Kubusie”, były przeprowadzane badania testem „Skala Poczucia Kontroli u Dzieci Przedszkolnych SPK-DP. Celem testu było sprawdzenie w jakim zakresie rezultaty własnych działań dzieci przypisują sobie, a w jakim czynnikom zewnętrznym. Poczucie kontroli w dużym stopniu warunkuje poznawcze (intelektualne) oraz społeczne funkcjonowanie człowieka.

Czytaj więcej...

BYCIE TAKTOWNYM – CZ. IV ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Ostatnim tematem czwartej części było „Bycie taktownym”. Powyższe zajęcia były realizowane 26 maja w czterech oddziałach przedszkolnych: Biedronki, Tygrysy, Smerfy oraz Kubusie. Celem zajęć było poznanie różnych reakcji ludzi na przykładowe sytuacje, czyli jakie zachowanie jest wskazane w danym miejscu czy okoliczności, pokazanie wpływu naszego zachowania na innych oraz zachęcanie do samokontroli np. powstrzymanie się od śmiechu, kiedy sytuacja wymaga od nas powagi.

Czytaj więcej...

Copyright © 2017. Przedszkole nr 9 w Nowej Soli Rights Reserved.