^Do góry
  
  
  

Poznajemy zawody - Kominiarz

W dniach 18 i 25 października 2022 w grupie II „Biedronki” odbywały się zajęcia z zakresu preorientacji zawodowej dla przedszkolaków. Pierwszym poznanym zawodem był KOMINIARZ. Przy pomocy materiałów dydaktycznych dzieci zobaczyły jak wygląda strój kominiarza, poznały atrybuty jego pracy, jak również oglądały oraz układały historię, w której był przedstawiony zakres prac, jakie wykonuje ta osoba. Podczas zajęć praktycznych dzieci ćwiczyły przy pomocy muzyki czyszczenie kominów, pamiętając zaprezentowaną wcześniej sekwencję ruchów, wspinały się po narysowanej drabinie pamiętając wcześniej polecenie (lewa, prawa noga lub ręka, kolor lub numer szczebla). Na koniec zajęć dzieci wykonywały prace plastyczne ćwicząc motorykę małą – rysowanie oburącz (dachy i kominy domów), ćwiczyły także orientację przestrzenną (na, obok, pomiędzy itd.) zaznaczając odpowiednio położenie kota. Podsumowaniem wiedzy o kominiarzu były zagadki dotyczące tej tematyki.

Czytaj więcej...

Świat emocji – radość

W dniu 19 października w grupie I „Żabki” odbyły się zajęcia dotyczące emocji. Tym razem dzieci poznały emocję – RADOŚĆ. Za pomocą przeczytanej historii o przyjaciołach, dowiedziały się kiedy może ona się pojawiać oraz jak wygląda osoba, która ją odczuwa. Dla utrwalenia wiedzy dzieci oglądały obrazki przedstawiające dzieci oraz osoby dorosłe, które odczuwają radość jak również wybrane sytuacje społeczne, które mogą wywoływać uśmiech na twarzach. Ponadto dzieci ćwiczyły uśmiechanie się do siebie nawzajem, jak również próbowały się nawzajem wprowadzić w dobry nastrój przy pomocy zabawy ruchowej „Na dywanie siedzi jeż, co on robi to my też….” 

Czytaj więcej...

Świat emocji

W październiku rozpoczęły się zajęcia z zakresu emocji w grupie I „Żabki”. Przy pomocy serii książeczek „Świat emocji” dzieci poznają różne emocje. Tematem pierwszych zajęć był strach. Dzięki książeczce oraz praktycznym ćwiczeniom dzieci dowiedziały się jak może wyglądać osoba przestraszona, jakie sytuacje wywołują strach oraz jak sobie z nim radzić.

 

Czytaj więcej...

Poznajemy zawody

We wtorek 11 października dzieci z grupy II „Biedronki” zostały wprowadzone w tematykę zawodów. Podczas pierwszych zajęć wysłuchały piosenki, w której były wymieniane różne zawody. Wykonywały różne zaproponowane ćwiczenia do wysłuchanej piosenki, odgadywały zawody na podstawie zaprezentowanych strojów a następnie je przymierzały. Na koniec zajęć dzieci opowiedziały jakie zawody wykonują ich rodzice oraz narysowały siebie w przyszłości „Kim zostanę, gdy będę dorosły”.

 

Czytaj więcej...

Copyright © 2017. Przedszkole nr 9 w Nowej Soli Rights Reserved.