^Do góry
  
  
  
Get Adobe Flash player

Aktualności Przedszkola nr 9 w Nowej Soli

KWALIFIKACJA DZIECI DO ZAJĘĆ TERAPEUTYCZNYCH

We wrześniu przeprowadzone zostały obserwacje dzieci we wszystkich oddziałach przedszkolnych.

Obserwacje obejmowały: tożsamość siebie, emocje i uczucia, poczucie własnej wartości, motywacja do pracy, koncentrację uwagi, tempo pracy, kontakt z rówieśnikami, relacje z osobą dorosłą.

Na ich podstawie wytypowano dzieci do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych prowadzonych przez pedagoga jak również do zajęć rozwijających kompetencje społeczno-emocjonalne prowadzonych przez psychologa.

Listy osób z poszczególnych grup przedszkolnych, które są objęte zajęciami znajdują się u nauczycieli, natomiast szczegóły dotyczące zaburzonych sfer znajdują się u dyrektora placówki oraz u psychologa i pedagoga.

Rodziców chcących uzyskać informacje na temat swojego dziecka zapraszamy na konsultacje i prosimy o wcześniejsze umówienie telefoniczne lub za pośrednictwem nauczyciela grupy, do której uczęszcza dziecko.

Szczegółowe harmonogramy zamieszczone są w zakładkach: "zajęcia z psychologiem", zajęcia z pedagogiem".

 

Psycholog: Ewelina Wośko-Bojanowska

Pedagog: Agnieszka Kędzierska

Copyright © 2017. Przedszkole nr 9 w Nowej Soli Rights Reserved.