^Do góry
  
  
  
Get Adobe Flash player

Aktualności Przedszkola nr 9 w Nowej Soli

PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECKA

W związku z obchodzonym 1 czerwca Międzynarodowym Dniem Dziecka przypominamy wszystkim dorosłym o najważniejszych prawach dziecka, na podstawie danych Konwencji Praw Dziecka ONZ z 1989r.

 

Dziecko ma prawo:

 • Żyć,
 • Posiadać tożsamość,
 • Być kochane przez rodziców, być przez nich wychowywane, znać swoich rodziców,
 • Posiadać tożsamość
 • Być w kontakcie z każdym z rodziców w takim samym stopniu
 • Mieć możliwość swobodnego wyrażania swoich: opinii, poglądów, przekonań religijnych;
 • Rozwijać się fizycznie i psychicznie poprzez dostęp do ochrony zdrowia, nauki, zapewnienie odpowiednich warunków bytowych,
 • Prawo do nietykalności osobistej (ochrona przed przemocą, poniżaniem, wyzyskiwaniem, zaniedbaniem),
 • Mieć poczucie poszanowania godności i prywatności osobistej

Obowiązki dziecka są wyznaczane zarówno przez nauczycieli jak również rodziców. Są to zatem pewne wymagania wobec dziecka dostosowane do jego wieku, możliwości psychofizycznych.

Przykładowe obowiązki dziecka w przedszkolu:

 • Zgodna zabawa,
 • Kulturalne zachowanie się podczas spożywania posiłków,
 • Staranie się być samodzielnym,
 • Sprzątanie po skończonej zabawie,
 • Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa,
 • Słuchanie uważne podczas zajęć,
 • Dzielenie się zabawkami.

Prawa i obowiązki uregulowane przepisami to jedno. A drugie to po prostu dawanie miłości, akceptacji, poświęcanie własnej uwagi swojemu dziecku czy dzieciom. Nie tylko od święta, ale także na co dzień. Pamiętajmy, że najpiękniejsza zabawka nie będzie tak cenna dla naszych milusińskich jak wspólnie spędzony czas, wspomnienia, aktywności, które wykonywaliśmy razem. Dlatego mam nadzieję, że właśnie w ten sposób spędziliście 1 czerwca – poświęcając w miarę możliwości uwagę Waszym pociechom.

 

Pozdrawiam!

Ewelina Wośko-Bojanowska (psycholog)

Copyright © 2017. Przedszkole nr 9 w Nowej Soli Rights Reserved.